Voorwaarden voor de verkoop van goederen door TALMUD LIMITED

We waarderen uw bedrijf echt en hopen een strategisch partnerschap op lange termijn met u aan te gaan via onze hoogwaardige producten en diensten, en samen een win-win handelsecosysteem tot stand te brengen.

Koop goederen

Wanneer u producten koopt van TALMUD LIMITED (hierna "TALMUD" genoemd), de website www.talmudcn.com of via onze catalogus, gaat u akkoord met de verkoopvoorwaarden en het privacybeleid die hieronder worden vermeld. (Hierna te noemen de “Voorwaarden”). Deze voorwaarden, en alle documenten die hierin door verwijzing zijn opgenomen, zijn de enige voorwaarden die de verkoop van producten ("Commodities") door TALMUD aan u regelen. Ondanks andersluidende bepalingen, als er een schriftelijk contract is dat de verkoop van goederen tussen de twee partijen regelt, en in geval van strijdigheid met de voorwaarden van dit contract, prevaleren de voorwaarden van het contract.

Trade Algemene Voorwaarden

Algemeen handelsproces

Over het algemeen is het handelsproces van TALMUD als volgt. U kunt contact opnemen met TALMUD via e-mail of telefoon, vragen of monsters sturen, en het professionele team van TALMUD zal een offerte maken. Onderhandeling.

U bevestigt de monsterproductie en betaalt de monstervergoeding, TALMUD zal monsters produceren en de monsters verzenden volgens de door u verstrekte informatie.

Nadat u de monsters hebt ontvangen om de massaproductie te bevestigen en de aanbetaling te betalen, begint TALMUD met de massaproductie en voltooit de goederen. Nadat u het saldo heeft betaald, regelt TALMUD de levering met uw aangewezen expediteur of via onze eigen expediteur.

TALMUD is verantwoordelijk voor de verplichting om tijdens het massaproductieproces het productieproces regelmatig en tijdig aan u te rapporteren, conform de door beide partijen overeengekomen tijdigheid.

TALMUD respecteert en is bereid om langdurige samenwerkingsrelaties aan te gaan met eerlijke bedrijven. Op basis van wederzijds vertrouwen brengen wij passende wijzigingen aan in het gehele handelsproces.

Betaalvoorwaarden

TALMUD vereist een aanbetaling van 30% bij het plaatsen van de bestelling en het saldo dat vóór verzending moet worden betaald.

Als het totale bedrag van de bestelling minder dan $1,000 is, vereist TALMUD volledige betaling bij het bevestigen van de bestelling.

TALMUD accepteert T/T, Paypal, Western Union en andere betaalmethoden.

Voor strategische partners is TALMUD bereid om te goeder trouw met u te onderhandelen over flexibelere betalingsvoorwaarden.

Prijzen And Rzijn beperkingen

Transactie. TALMUD wordt meestal afgerekend in Amerikaanse dollars, maar u kunt over andere valuta onderhandelen voor afwikkeling.

Handelsvoorwaarden, TALMUD neemt meestal FOB internationale handelsvoorwaarden aan, maar u kunt onderhandelen over andere internationale handelsvoorwaarden, zoals EXW, CIF, enz.

Tijdigheid Of Offerte

TALMUD wordt meestal geciteerd met een geldigheidsduur van 30 dagen, u kunt een flexibelere tijdslimiet voor een offerte onderhandelen.

Om de belangen van beide partijen te waarborgen, gelieve de definitieve prijs van PI vooraf met TALMUD te bevestigen wanneer u een bestelling plaatst.

Iintellectueel Pkabelbaan Rechten

U bent verplicht ervoor te zorgen dat alle informatie in de bestelling (inclusief maar niet beperkt tot de productietechnologie, ontwerptekeningen, enz.) geen inbreuk maakt op de rechten van derden.

TALMUD respecteert de intellectuele eigendomsrechten van onze klanten, maar heeft het recht om passende commerciële promotie en ontwikkeling van haar eigen producten te voeren, tenzij de partijen anders overeenkomen.

Product Qualiteit

Voor bestellingen met monsters stelt TALMUD standaard dat de kwaliteitsnorm van massaproductiegoederen onderworpen is aan de monsters die door beide partijen zijn vastgesteld.

Voor de herhaling van de vorige bestellingen, gaat TALMUD standaard uit van de kwaliteit van het laatste bulkproduct als de laatste bestelling, tenzij beide partijen anders overeenkomen over de kwaliteit.

Het ontvangen van REISEN

Open het pakket op tijd wanneer u de goederen ontvangt en controleer uw bestelling onmiddellijk. Alle claims voor schade, breuk of tekort moeten binnen 10 dagen na ontvangst aan TALMUD worden gemeld. Wanneer u contact opneemt met ons kantoor, dient u bewijs te overleggen van schade aan de goederen, inclusief maar niet beperkt tot foto's en video's.

Tenzij anders aangegeven, moeten de beschadigde goederen en hun verzenddozen 30 dagen worden bewaard voor mogelijke inspectie of retournering.

Verzending TErms

TALMUD levert uw goederen over zee, door de lucht, per spoor, enz. Indien nodig kan koerierslevering worden overeengekomen.

Tenzij door beide partijen overeengekomen, gaat het risico van verlies van eigendom en eigendom over op u wanneer TALMUD de goederen aan de vervoerder levert. Als de goederen tijdens het transport verloren gaan of beschadigd raken, moet u een claim indienen bij het transportbedrijf.

Gepersonaliseerde producten

Gepersonaliseerde bestellingen kunnen niet worden gewijzigd, geannuleerd of geretourneerd. TALMUD behoudt zich het recht voor om producten met kwaliteitsproblemen, ontwerpfouten of buitensporige schade te kopiëren.

U zult alle vorderingen, rechtszaken, schadevergoedingen, vonnissen, kosten, vergoedingen en uitgaven (inclusief advocaatkosten) met betrekking tot de inbreuk op octrooien, ontwerpen, auteursrechten of handelsmerken van derden verdedigen, TALMUD vrijwaren van en beschermen tegen schade, volgens om uw specificaties, ontwerpen of tekeningen geheel of gedeeltelijk goederen te vervaardigen.

Orderacceptatie

Alle bestellingen moeten door TALMUD worden geaccepteerd. TALMUD kan elke bestelling op elk moment weigeren of weigeren, en u het geld terugbetalen dat u voor de bestelling hebt betaald, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot grote veranderingen in de handelsachtergrond die door beide partijen zijn overeengekomen, of fouten in de website, catalogus , offerte, of met uw fouten met betrekking tot de bestelling kunnen niet worden verwerkt. Als we de door u bestelde goederen niet kunnen leveren, nemen we tijdig contact met u op om oplossingen te bespreken.

Verzending

De goederen worden geleverd binnen de termijn die in het contract is vastgelegd. Als er zich een grote verandering in de situatie voordoet, zal TALMUD tijdig met u communiceren. Wij streven ernaar de bestelling voor het afgesproken tijdstip af te ronden; TALMUD is echter niet verantwoordelijk voor enige vertraging, verlies of schade tijdens het transport.

Retourneren

Tenzij het product defect of beschadigd is als gevolg van TALMUD, accepteren we geen retourzendingen of uitwisselingen. De toestemming van TALMUD moet schriftelijk worden verkregen voordat de goederen worden geretourneerd, anders accepteert ons magazijn geen retourzendingen. TALMUD behoudt zich het recht voor om elk product met kwaliteitsproblemen of buitensporige schade te kopiëren of te vervangen, of voor aangepaste bestellingen is het ontwerp van het product onjuist. Na ontvangst van de geretourneerde goederen zullen wij u binnen een redelijke termijn telefonisch of per e-mail laten weten of wij de goederen kunnen vervangen, factuurkredieten kunnen verstrekken of de aankoopprijs van de goederen kunnen terugbetalen.

Na het verkrijgen van de TALMUD-retourautorisatie, heb je de volgende verplichtingen tijdens het retourproces:

  1. U moet TALMUD binnen 10 dagen na het kennen van de schade bellen om een ​​retourautorisatie te verkrijgen. Zonder voorafgaande toestemming van TALMUD worden geen retouren geaccepteerd;
  2. De goederen moeten in originele staat worden bewaard en geschikt zijn voor wederverkoop;
  3. Er mogen geen prijsmarkeringen of etiketten in de verpakking van de goederen zitten;
  4. De classificatie van de kleur en vorm van de goederen moet dezelfde zijn als de goederen die worden vervoerd;
  5. Alle retourkosten voor goederen worden door klanten in rekening gebracht en de transport- en administratiekosten worden niet terugbetaald.

Disclaimer

  1. Overmacht.
  2. De klanten nemen verkeerde beslissingen als gevolg van computerhackers of andere illegale handelingen, met verlies van eigendom tot gevolg, en de klanten zijn aansprakelijk voor grove nalatigheid.
  3. Andere door beide partijen overeengekomen vrijstellingsvoorwaarden die voldoen aan de wet en de openbare orde en goede zeden.  

Hartelijk dank voor uw lezing, voor meer informatie over TALMUD, pls click Here.

Scroll naar boven

Vraag snel een offerte aan!

x